Vogels en de Goden

Op zaterdag 3 april wordt in deKunstClub.nl aan de Zeelsterstraat 147 in Eindhoven het nieuwe boek van de bekende Eindhovense dichter en vogelman Pierre Maréchal ten doop gehouden. De presentatie van dit boek vormt onderdeel van het open podiun voor performance dat elke eerste zaterdagavond van de maand aldaar wordt georganiseerd.

Dat de presentatie plaats zal vinden op en tijdens een podium voor performance doet verwachten, dat de gebeurtenis wel wat bijzondere kantjes zal hebben. Dat is terecht, want het is een bijzonder boek, met een stevige basis in lange intensieve studie. Een staaltje van echte performantie dus, een soort trekvogelvlucht over de uitgestrekte mysterieuze gebieden van mythen, sagen en oeroude overleveringen.

Het boek "Vogels en de Goden" vindt zijn oorsprong in de verhalen die mensen in een ver verleden over vogels vertelden.Veel van zulke verhalen zijn ooit opgetekend, gedocumenteerd en gepubliceerd. Deze oeroude verhalen zijn niet eenvoudig te doorgronden. De klassieke interpretaties worden vaak als heilig gezien - maar meestal zijn en blijven ze zo vaag. Tijd voor een nieuwe blik. De auteur - Pierre Maréchal - accentueert de sociaal-psychologische kant als hij de rol van vogels bij de oude volkeren bespreekt. Daarmee neemt hij een deel van de magie (en tegelijkertijd ook de vaagheid) weg. Hij zet projecties en individuele belangen daarvoor in de plaats. Hierbij wordt vooral uitgegaan van overleveringen uit de Germaanse en Keltische cultuur. Andere culturen komen meer terzijde aan bod. Een tweede nuttige bron zijn de uit vroegere tijden stammende volkswijsheden. Soms vormen recenter of meer literaire versies van overgeleverde verhalen een geschikt uitgangspunt. Het ligt voor de hand dat deze versies in een dynamische cultuur geleidelijk aangepast en geëvolueerd zijn. In dergelijke gevallen worden de verhalen teruggeleid tot een vorm die de oorspronkelijke zou kunnen benaderen. En er zijn gedichten geschreven, die de visies en vondsten onder woorden brengen.

Auteur

Pierre Maréchal, 14-02-1946, geboren te Eindhoven, Schrijver van artikelen en boeken over vogels en ecologie. Hij schreef over zogenaamde "schadelijke" vogels en hun ecologisch belang en economische betekenis. Bij de Stichting Mondiaal Alternatief was hij als ornithologisch deskundige mede verantwoordelijk voor internationale acties ter bescherming van de trekvogels. Deze acties leidden tot de totstandkoming van de Europese Vogelrichtlijn 1979. Als dichter debuteerde Maréchal bij Opwenteling. Hij publiceerde de dichtbundels "Donder en Getij" en "De Nacht van de Erflaters" als afscheidsbundel van Het Zuidelijk Toneel. In de huidige publicatie, "Vogels en de Goden" combineert de auteur zijn vogel-ervaringen met zijn inzicht in de psycho-sociale achtergronden van mensen en hun handelen. Pierre Maréchal is zeer actief deelnemer in deKunstClub.nl .

Multidisciplinair

Binnen deKunstClub.nl start bij deze gelegenheid een cross-over project, waarbij beeldend kunstenaars met speciaal geschapen kunstwerken inhaken op de gepresenteerde verhalen en gedichten. Ook verhalenvertellers en andere optredende kunstenaars zijn hierbij betrokken.

Noten voor de redactie

I nlichtingen : alex@denouden.demon.nl ( 040 - 252 00 46)
Datum, tijd en locatie De presentatie is op zaterdag 3 april 2010 rond 20:30 uur (toegang gratis).

deKunstClub.nl

Zeelsterstraat 147

5652 EE Eindhoven (Strijp)

Routebeschrijvingen: www.dekunstclub.nl/paginas/Naw.htm

Achtergrond

deKunstClub.nl is een ideëel initiatief van Alex en Marianne den Ouden, die in hun bedrijfspand ruimschoots ruimte bieden aan een internationale groep kunstenaars, die daar (meest groepsgewijs) exposeren en samen werken. De onderlinge uitwisseling en samenwerking van de kunstenaars speelt een belangrijke rol in de opzet.

maandag, 29 maart 2010


Liefdesgedicht.nl partner: InterDuo Relatiebemiddeling

InterDuo Relatiebemiddeling

Relatiebureau InterDuo relatiebemiddeling is het meest toonaangevende relatiebureau voor Nederlandse en Belgische HBO’ers en academici. InterDuo is erkend door de BER: Branchevereniging Erkende Relatiebureaus.

Liefdesgedicht.nl partner: Books for Singles

Books for Singles

Books for Singles verkoopt geen liefde, geluk of romantiek. Wel is het de gespecialiseerde online bookseller voor boeken over: singles, liefde, relaties, dating en persoonlijke groei. Books for Singles is een initiatief van het erkende relatiebureau InterDuo.


Liefdesgedicht.nl partner: Bol.com

Bol.com

Bol.com, de winkel van ons allemaal. Kies uit >10 miljoen artikelen. Snel en vanaf 20,- gratis verzonden!

Maak uw keuze

Partners

Gedicht-categoriën

Extra